CP-B Pall


En produkt har en säkerhetsbrist om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. (Produktansvarslagen 1992:18)

Syftet med förpackningsförordningen är att produkter skall framställas på ett sådant sätt som krävs för att upprätthålla en god säkethets- och miljöskyddsnivå som EU-direktivet föreskriver.

Vad förväntar du dig av en lastpall som ser ut som en EUR-pall?

I vårt arbete med producentansvaret har vi upptäckt att flertalet godstransporter med en lastbärare i trä sker på utdömt och utsorterat träförpackningsavfall som inte uppfyller några säkerhetskrav, den på marknaden så kallade "B-pallen".

Detta har vi löst med CP-B.

All utsorterad EUR-pall som omhändertas av CPL kontrolleras av auktoriserad personal för att uppfylla de krav vi ställer på CP-B, vilken har ett gemensamt hållfasthet krav, för att användare skall veta vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Vidare märks CP-B för att inte användare skall sammanblanda dessa med EUR- eller B-pall.

CP-B är godkänd för att användas av ISO-certifierade företag.

cp-b pall

1200x800 CP-B